Tuesday, January 8, 2019

LIVE Sri Sri Jagannath Mandir Anniversary Celebrations 2019, Bhaktivedanta Mission School, Juhu

Sri Sri Jagannath Mandir Anniversary Celebrations on 8th Jan 2019 at Bhaktivedanta Mission School, Juhu, Mumbai Celebration was in presence of HH Gopal Krishna Goswami Maharaj, HH Bhakti Vaishnva Ashray Maharaj, HG Brajahari Das, HG Sura Das, HG Sevatulya Das, HG Mukund Madhav Das, HG Ramrup Das, HG Kapildeva Das and many senior devotees.

Video Archive

Powered by Blogger.